Ikona portletu Archív akcí

Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín, Technologické inovační centrum, 4. 6. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal školení na téma "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje", které se uskuteční dne 4. června 2012 v Technologickém inovačním centru ve Zlíně. Školení bylo určeno osoby, které se danou problematikou věcně zabývají, a které tak mohou nabyté vědomosti aplikovat a zúročit v praxi (projektoví manažeři, pracovníci odborů strategického rozvoje městských úřadů a další zaměstnanci, kteří setkávají s problematikou politiky soudržnosti). Školení bylo realizováno v rámci projektu "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Účastníci školení byli seznámeni s kohezní politikou pro období 2014 - 2020, s koncepční činností a významnými rozvojovými projekty realizovanými ve Zlínském krajia s dotační politikou Zlínského kraje.

Školení se celkem zúčastnilo 25 osob z řad zástupců obcí s rozšířenou působnopstí a pověřeným obecním úřadem a ostatních obcí Zlínského kraje.

Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín

Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín

Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín Školení: "Kohezní politika po roce 2014 a její zaměření a význam pro obce Zlínského kraje" (Zlín


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.