Ikona portletu Archív akcí

Dvoudenní workshop: "Kohezní politika po roce 2014 - její podoba a přípravné kroky pro Zlínský kraj" (Rusava, Hotel Ráztoka, 2. - 3. 5. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje dvoudenní workshop na téma "Kohezní politika po roce 2014 - její podoba a přípravné kroky pro Zlínský kraj", který se uskutečnil ve dnech 2. až 3. května 2012 na Rusavě. Seminář byl určen pro zaměstnance úřadu, kteří se danou problematikou věcně zabývají, a kteří tak mohou nabyté vědomosti aplikovat a zúročit v praxi. Seminář byl realizován v rámci projektu "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Předmětem a tématem workshopu byla předpokládaná podoba kohezní politiky po roce 2014 a nastínění kroků Zlínského kraje v přípravě na toto období, zejména přehled realizovaných TOP a ROP v současném období, východiska pro nové období a nařízení EK, pozice ČR a Zlínského kraje (priority pro nové období) a přehled možných navrhovaných OP.
 

Dvoudenního workshopu se celkem zúčastnilo 8 osob z řad zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se danou problematikou věcně zabývají, a kteří tak mohou nabyté vědomosti aplikovat a zúročit v praxi.
 
Dvoudenní workshop: "Kohezní politika po roce 2014 - její podoba a přípravné kroky pro Zlínský kraj" (Rusava Dvoudenní workshop: "Kohezní politika po roce 2014 - její podoba a přípravné kroky pro Zlínský kraj" (Rusava Dvoudenní workshop: "Kohezní politika po roce 2014 - její podoba a přípravné kroky pro Zlínský kraj" (Rusava

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.