Ikona portletu II. etapa: Archív veřejných zakázek

 V rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" byly vyhlášeny následující veřejné zakázky malého rozsahu:
 • "Koncepce Integrovaného projektu IVVS ZK", číslo zakázky VZ/2010/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 1. září 2010, lhůta pro podání nabídek: 10. září 2010 do 10:00 hodin)
 • Zpracování vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji" na životní prostředí (SEA), číslo zakázky VZ/2010/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 10. listopadu 2010, lhůta pro podání nabídek: 20. prosince 2010 do 12:00 hodin)
 • Zpracování analýzy integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel, číslo zakázky VZ/2011/2/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 13. dubna 2011, lhůta pro podání nabídek: 20. dubna 2011 do 11:00 hodin)
 • Poptávkové řízení na zajištění školení na téma "Veřejná podpora"
  (termín zahájjení poptávkového řízení: 23. května 2011, lhůta pro podání nabídek: 27. května 2011 so 11:00 hodin)
 • "Technicko-ekonomická studie řešení koncových prvků vyrozumívání a varování v ORP Zlínského kraje a řídícího pracoviště v rámci integrovaného projektu Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje", číslo zakázky VZ/2011/3/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 1. července 2011, lhůta pro podání nabídek: 13. července 2011 do 10:00 hodin)
 • Realizace komunikační strategie pro projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji", číslo zakázky VZ/2011/3/120/3
  (termín vyhlášení zakázky: 15. srpna 2011, lhůta pro podání nabídek: 23. srpna 2011 do 10:00 hodin)
 • Zpracování Strategie rozvoje území Bílých Karpat - Kopanic, číslo zakázky VZ/2011/2/120/2
  (termín vyhlášení zakázky: 12. září 2011, lhůta pro podání nabídek: 21. září 2011 do 10:00 hodin)
 • Propagační materiály ke "Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji", číslo zakázky VZ/2011/2/120/3
  (termín vyhlášení zakázky: 27. září 2011, lhůta pro podání nabídek: 5. října 2011 do 12:00 hodin)
 • "Zpracování a tisk knihy a zpracování filmové dokumentace o revitalizaci budov 14. a 15. v bývalém areálu firmy Baťa", číslo zakázky VZ/2011/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 11. listopadu 2011, lhůta pro podání nabídek: 21. listopadu 2011 do 10:00 hodin)

Ikona portletu II. etapa: Archív veřejných zakázek

Poptávkové řízení na zajištění školení na téma "Veřejná podpora" (23. 5. 2011 - 27. 5. 2011)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, zahájil dne 23. května 2011 poptávkové řízení pro podání cenových kalkulací na zajištění školení na téma "Veřejná podpora s předpokládanou cenou do 100 tis. Kč bez DPH. Poptávkové řízení je realizováno v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP SM.

Předmětem poptávkového řízení je zajištění dvoudenního bloku školení na téma "Veřejná podpora" pro zástupce veřejné správy.
Záměrem Zlínského kraje je komplexní pojetí tématu týkajícího se veřejné podpory tak, aby účastníci školení získali ucelený přehled o veřejné podpoře obecně, ale také ve vztahu k realizaci projektu ROP NUTS II SM.


Informace k podmínkám školení a zpracování cenové kalkulace:
Rozsah školení:  2 x dvoudenní blok
Termíny školení:

 I. blok: v týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2011, konkrétní dny dle návrhu uchazeče
 II. blok: září 2011, konkrétní termín školení dle návrhů uchazeče

Rozsah školení:  2 dny v rámci jednoho bloku školení
 hodinová dotace 1 den / 8 hodin, tj. celkem jeden dvoudenní blok 16 hodin
Počet účastníků:  max. 20 - 30 osob
Cílová skupina:  zástupci veřejné správy
 
 • Toto školení bude realizováno v rámci projektu ROP 4.2 „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“ spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM.
 • Součástí cenové nabídky budou i studijní materiály pro všechny účastníky školení.
 • Cena nebude zahrnovat cestovné a ubytování lektora.
 • Podrobné nabídky (obsah školení, cenu bez DPH, včetně DPH, datum realizace) můžete zasílat na e-mail andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz nejpozději do 27.5.2011.

 • V případě zájmu Vám bližší informace poskytne Ing. Andrea Trávníčková na telefonním čísle 577 043 418.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.