Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 10. 1. 2011): " Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji - posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)"

V průběhu prosince vyhlásil Zlínský kraj veřejnou zakázku na zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) ke koncepci "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji", která byla zpracována v minulém roce. Zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) bude zajišťovat RNDr. Alexander Skácel, CSc., který byl vybrán v rámci výběrového řízení. SEA bude zpracována v rámcidruhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" financovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, s mírou spolufinancování 10% z rozpočtu kraje.

Cílem zpracování Strategie bylo zejména zmapování a specifikace problémů venkova ve Zlínském kraji, hledání možností řešení těchto problémů v kontextu využití dostupných evropských a národních finančních zdrojů a zvýšení kvality života na venkově.

Strategie je směrována výhradně na venkovské obce, které mají – ve Zlínském kraji i obecně – horší možnosti rozvoje než města, což vyplývá z jejich menších rozpočtů, menších kapacit lidských zdrojů a často i z jejich prostorové odlehlosti od významných center.

Pro potřeby Strategie byl venkov vymezen velikostní kategorií venkovských obcí do 5 000 obyvatel; tato hranice byla stanovena Zlínským krajem ve vazbě na podmínky Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji jednak reaguje na potřeby území, jednak respektuje obecné rozvojové směry definované v koncepčních dokumentech na úrovni evropské, národní i krajské. Strategie bude sloužit i jako zdroj dat pro potřeby jednotlivých odborů Krajského úřadu Zlínského kraje.

Strategie bude schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje po dokončení posouzení vlivu na životní prostředí pravděpodobně v září letošního roku.
 
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.