Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 29. 6.2012): "Brownfields ve Zlínském kraji mají novou webovou aplikaci"

Ve spolupráci s oddělením informatiky Odboru Kanceláře ředitele byla v červnu 2012 vytvořena nová webová mapová aplikace „Brownfields ve Zlínském kraji" využívající mapové služby ArcGIS serveru.

Vytvoření nové mapové aplikace má za cíl zvýšit přívětivost mapového prostředí pro uživatele, rychlost zobrazování mapových vrstev a zjednodušit správu existující databáze brownfields ve Zlínském kraji.
 
Do aplikace jsou integrovány okna na vyhledávání brownfields a adres ve Zlínském kraji. Stávající databázová agenda obsahující informace ke zmapovaným brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou půl hektaru a více je propojena s mapou.
 
  • Databáze brownfields představuje jeden z hlavních výstupů zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji".
  • Poskytuje v reálném čase relevantní informace podle požadovaných kritérií ze strany potenciálních investorů a je propojena s mapou.
  • Správcem databáze je Zlínský kraj, který databázi ve spolupráci s vlastníky jednotlivých lokalit a zástupci měst a obcí Zlínského kraje průběžně aktualizuje a doplňuje.
 
Nová webová mapová aplikace je veřejně přístupná na adrese http://mapy.kr-zlinsky.cz/tms/projekty/bf.

Brownfields ve Zlínském kraji - Nová On-line mapa (úvodní obrázek)_červen 2012

 
Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Zvyšování absorpční kapacity regionu.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.