Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 30. 6. 2011): "Veřejné projednání Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji"

Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje zveřejňuje informaci o konání veřejného projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrhu koncepce STRATEGIE ROZVOJE VENKOVA VE ZLÍNSKÉM KRAJI včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Termín konání veřejného projednání: 13. července 2011
Čas konání veřejného projednání: 10:00 hodin
Místo konání veřejného projednání:
Zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži v sídle Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Veřejné projednání je určeno zástupcům státní a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti.
 
Písemné vyjádření k návrhu koncepce a zejména k Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10) je možné zaslat písemně nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.
 
Do návrhu koncepce včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP112K.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.