Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, http://www.kr-zlinsky.cz, 11. 1. 2011): "Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2011"

Dne 11. ledna 2011 byla vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-11). Informace o vyhlášené výzvě byly zveřejněny také na portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) v sekci "Dotace a granty".

Konečnými příjemci podpory jsou vlastníci, popř. dlouhodobí nájemci lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita musí mít nejméně 0,5 ha:
  • obce Zlínského kraje - obcí se rozumí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec, městys, město, statutární město 
  • právnické nebo fyzické osoby

Termín pro předkládání žádostí je do 15. března 2011 do 12:00 hodin

Více informací o podmínkách zpracování Žádosti o poskytnutí podpory v rámci vyhlášeného podprogramu PF03-11 naleznete zde.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.