Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které byly realizovány v rámci druhé etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

Veřejné projednání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, vč. vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí (11. 8. 2010, Zlín)

Dne 11. srpna 2010 byl Baťův mrakodrap místem veřejného projednání hejtmanstvím navržené koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 19 osob z řad široké veřejnosti, státní a veřejné správy, akademické obce, podnikatelských subjektů a nevládních organizací. V úvodu seznámil statutární náměstek hejtmana všechny přítomné se záměry kraje v oblasti revitalizace brownfields. V rámci veřejného projednávání byl dále představen vlastní dokument Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, který byl doplněn Vyhodnocením jeho vlivů na životní prostředí. V závěru se uskutečnila diskuse, v níž zájemci předložili své připomínky a dotazy. Ty lze písemně podat také do 5 dnů od veřejného projednání příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí ČR.

 BF-SEA_Veřejné projednání_1 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_2 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_3 (Zlín BF-SEA_Veřejné projednání_4 (Zlín

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.