Ikona portletu II. etapa: Archív akcí

V této sekci naleznete stručné informace o proběhlých akcích (kurzech, seminářích, školeních ...) realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 II. etapa".

V rámci 2. etapy projektu byla již realizována následující školení (více na Kalendář akcí / archív akcí):

 

Ikona portletu II. etapa: Archív akcí

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Workshop byl primárně zaměřen na zvýšení informovanosti a povědomí o vyhlášených výzvách k podpoře regenerace brownfields. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, byla účast na tomto workshopu bezplatná.

Zlínský kraj se již několik let snaží aktivně řešit lokality brownfields a jejich opětovné využití. Od roku 2009 řeší problematiku brownfields ve Zlínském kraji oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje, které bezplatně poskytuje v rámci implementace schválené „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" pro zástupce veřejného sektoru, vlastníky brownfields, potenciální investory a zájemce o problematiku brownfields poradensko-metodický servis spočívající v nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields, vytipování vhodných brownfields pro určité typy podnikání, poskytování informací k brownfields v kraji, k podmínkám zařazení brownfields do databáze.
 
Účastníci workshopu byli seznámeni se základními podmínkami předložení Žádosti o poskytnutí podpory na zpracování předprojektové dokumentace v rámci krajského podprogramu a s aktuální výzvou Programu nemovitosti operačního programu Podnikání a inovace vč. podporovaných aktivit, nejčastějších chyb v jednotlivých fázích žádosti a metodiky. V rámci programu byla zástupcem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve stručnosti vyhodnocena výzva č. 21/2010 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, která byla poslední realizovanou Výzvou zaměřenou na podporu regenerace brownfields v rámci programu.
 
Akce se zúčastnilo celkem 28 zástupců z řad veřejného i podnikatelského sektoru.

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve ZK"_1 (Zlín Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve ZK"_2 (Zlín Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve ZK"_3 (Zlín

Workshop byl realizován v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II.etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje       Logo CzechInvestu  Logo Brownfields ve Zlínském kraji                            


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.