Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" byly zpracovány následující publikace, brožury, studijní texty a dokumenty:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Aktualizované studijní materiály k e-learningovému krzu Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava (50 ks)

Prvořadým zájmem Zlínského kraje je maximálně usnadnit žadatelům a příjemcům z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava cestu k dotaci. V návaznosti na pozitivní ohlasy ze strany absolventů, zásadní změny při administraci projektových žádostí a na jednu z posledních možností využít evropské zdroje v rámci ROP regionu soudržnosti Střední Morava připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje aktualizovanou podobu e-learningového kurzu se zaměřením na řízení a administraci projektů v rámci tohoto operačního programu.

Aktualizovaný e-learningový vzdělávací kurz realizoval odbor strategického rozvoje kraje od listopadu 2009 do dubna 2010 jako jednu ze vzdělávacích aktivit první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013".

Kurz byl určen pro potenciální žadatele a příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM – především obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, podnikatele se sídlem ve Zlínském kraji a neziskový sektor. Kurz je pro zájemce BEZPLATNÝ, neboť jeho financování je zajištěno z první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013“.

Zájemci o kurz se mohli přihlašovat na odkazu http://zlin.elearningove-kurzy.cz , a to do 30. března 2010, k dispozici bylo celkem 100 nových licencí.
Kurz byl přístupný do 30. dubna 2010. Pro schválené zájemce o studium e-learningového kurzu byly připraveny tištěné studijní materiály v aktualizované podobě v celkovém nákladu 50 výtisků.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.