Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" se uskutečnilo 15 seminářů a školení, které byly zaměřeny zejména na problematiku veřejných zakázek, PPP projektů, veřejné podpory, projektového řízení a managementu a strategického plánování. Proškoleny byly více než čtyři stovky osob.

V rámci první etapy projektu byla uskutečněna například následující školení:

Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

E-learningový vzdělávací kurz: "Řízení a administrace projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava" (prosinec 2008 - srpen 2009)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje realizoval od prosince 2008 do srpna 2009 e-learningový vzdělávací kurz „Řízení a administrace projektů ROP Střední Morava". Prvořadým zájmem Zlínského kraje je zajistit bezproblémovou a úspěšnou realizaci podpořených projektů maximální informovaností potencionálních žadatelů a příjemců finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Kurz byl zaměřen na získání znalostí o řízení projektů v rámci Regionálního operačního programu, o realizaci výběrových řízení, monitoringu a kontrole projektu, jeho publicitě, rozpočtu, i udržitelnosti projektu. Kurz byl pro zájemce bezplatný, neboť jeho financování je zajištěno z první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013". Do e-learningového kurzu se přihlásilo 272 zájemců.

Název akce:           E-learningový vzdělávací kurz Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava
Přístupnost kurzu:

od prosince 2008 do 20. srpna 2009

Dodavatel kurzu: Eurion, s.r.o.
Zaměření:

Cílovou skupinou, na kterou je kurz zaměřen jsou potenciální žadatelé a příjemci finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava (obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, neziskový sektor a podnikatelé se sídlem ve Zlínském kraji, kteří jsou potenciálními žadateli či příjemci podpory z ROP SM).

Typ akce: e-learningový vzdělávací kurz
Rozsah kurzu: hodinová dotace - 2 dny
Obsah:

1. Úvod
ROP SM v soustavě programových dokumentů ČR, řízení projektů a projektový cyklus, pravidla řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
2. Zahájení realizace projektu
Podpis smlouvy o financování projektu, organizační a administrativní náležitosti při zahájení projektu dle požadavků ROP SM
3. Řízení projektových činností
Řízení projektového týmu, řízení finančních toků, organizace výběrových řízení, zajištění publicity projektu
4. Monitoring projektu
Monitorovací zprávy a hlášení, zpracování žádostí o platbu v ROP SM, řízení změn v projektu, doporučení k internímu monitoringu projektu pro potřeby realizátora projektu
5. Kontroly projektu
Systém kontrol projektů ex-ante, interim a ex-post, administrativní kontroly a kontroly "na místě", práva a povinnosti spojené s kontrolami, práva a povinnosti příjemce podpory, zahájení a průběh kontroly, výsledky kontroly a realizace nápravných opatření, dodržování požadavků na účtování a archivaci dokladů v ROP SM, nastavení systému vnitřní finanční kontroly projektu
6. Ukončení projektu
Zpracování závěrečné monitorovací zprávy dle pravidel ROP SM, doporučení k internímu zhodnocení projektu pro potřeby realizátora projektu
7. Udržitelnost projektu
Zajištění udržitelnosti pracovních míst, aktivit projektu, indikátorů, finanční udržitelnosti projektu
8. Shrnutí
9. Glosář pojmů
10. Závěrečný test

Odkaz:

Do kurzu je možné přihlsit se na této adrese:
http://zlin.elearningove-kurzy.cz

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.