Ikona portletu I. etapa: Propagační aktivity

Jedná se o aktivity realizované ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích, zřízení webových stránek, partnerská setkání..).

V rámci této aktivity byla vydána celá řada tiskových zpráv, článků a inzerátů souvisejících s propagací zrealizovaných aktivit v rámci první etapy projektu absorpční kapacity. Byly zřízeny webové stránky projektu na subportálu Zlínského kraje (http://abskap.kr-zlinsky.cz) a v neposlední řadě byly zpracovány propagační materiály k problematice brownfields ve Zlínském kraji. Webové stránky projektu jsou průběžně aktualizovány.

Nové propagační materiály k problematice brownfields ve ZK slouží především k aktivní propagaci zmapovaných a vyhodnocených brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Vytvořemé materiály budou využívány jako nabídka investičních možností na veletrzích, seminářích, odborných konferencích a obdobných akcích.

Ikona portletu I. etapa: Propagační aktivity

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Zrealizované propagační aktivity

Jedná se o aktivity realizované ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích, zřízení webových stránek, partnerská setkání..).

V rámci této aktivity byla vydána celá řada tiskových zpráv, článků a inzerátů souvisejících s propagací zrealizovaných aktivit v rámci první etapy projektu absorpční kapacity. Byly zřízeny webové stránky projektu na subportálu Zlínského kraje (http://abskap.kr-zlinsky.cz) a v neposlední řadě byly zpracovány propagační materiály k problematice brownfields ve Zlínském kraji. Webové stránky projektu jsou průběžně aktualizovány.

Nové propagační materiály k problematice brownfields ve ZK slouží především k aktivní propagaci zmapovaných a vyhodnocených brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Vytvořemé materiály budou využívány jako nabídka investičních možností na veletrzích, seminářích, odborných konferencích a obdobných akcích.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.