Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích je zpracovávána v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa", spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jednou z priorit Zlínského kraje je využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj kraje. Historicky jsou Slušovice spojovány s kvalitními dostihy na dráze, která nemá na celé Moravě konkurenci. Dostihový areál ve Slušovicích je největším areálem s klopenou dráhou na území Moravy, proto vedení Města Slušovice se zapojením nemalých finančních prostředků, značného úsilí a množství času pracuje na jeho postupné revitalizaci. Daří se řešit složité majetkoprávní vztahy, udržovat areál v provozuschopném stavu a organizovat každoročně několik dostihových dní.

Zlínský kraj společně s městem Slušovice usiluje o zachování tradice dostihového sportu ve slušovickém regionu spolu s rozvojem cestovního ruchu. Záměrem je vybudování centra komplexně zahrnujícího maximum možných aktivit jezdeckého sportu i sportovně-relaxačních aktivit, čímž vzniknou nové příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu méně tradičními směry, které nemají ve většině ostatních regionů ČR obdoby.
Zlínský kraj zadal v červenci 2008 zpracování Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích s cílem analyzovat současný stav, specifikovat potenciál území a možnosti jeho dalšího využití pro rozvoj území. Zpracovatelem dokumentu byla společnost JVM-RPIC, spol. s r. o.

Cílem Zlínského kraje je zachovat tradici dostihového sportu ve slušovickém regionu spolu s rozvojem cestovního ruchu v městě Slušovice prostřednictvím revitalizace dostihové dráhy a jejího technického zázemí.
 
Strategickými cíli dalšího rozvoje dostihového areálu ve Slušovicích jsou:
  • zatraktivnit stávající jezdecký areál v rámci jezdeckého sportu
  • vytvořit podmínky pro všestranné využití stávajícího areálu v rámci jezdeckého sportu
  • zkvalitnit a doplnit infrastrukturu určenou pro sportovně - relaxační aktivity v prostoru areálu závodiště a jeho okolí
 

Stránky: 1  2  3  4  5  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.