Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa", spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jednou z priorit Zlínského kraje je rozvoj venkova a venkovských oblastí ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj zadal v červnu 2009 zpracování Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji (pro obce do 5 tisíc obyvatel), která je zaměřena na zmapování a specifikování problémů venkova ve Zlínském kraji, hledání možností řešení těchto problémů v kontextu využití dostupných evropských a národních finančních zdrojů a zvýšení kvality života na venkově. Strategie bude také sloužit jako podklad pro specifikaci dalších výzev v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova a pro krajské dotační zdroje, zejména jako podklad pro zaměření Podprogramu na podporu obnovy venkova ve ZK av neposlední řadě i jako zdroj informací o vybavenosti obcí Zlínského kraje pro dotčené odbory krajského úřadu. Zpracovatelem dokumentu byla společnost GaREP, spol. s.r.o.


Cílem zpracování Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji je využití potenciálu území, maximalizace a integrace dopadu a zajištění synergie projektů realizovaných v rámci dotačních programů a rovnoměrného rozvoje území.

 

 
 
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.