Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013", spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V návaznosti na realizaci aktivit koncepčního charakteru v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013" zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jako strategického rozvojového dokumentu, který bude představovat klíčový a určující materiál při řešení dané problematiky brownfields v kraji.
V listopadu 2008 byl vybrán dodavatel zpracování Strategie, a to ostravská společnostAgentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech.
 
Záměry Zlínského kraje v oblasti brownfields jsou:
  • revitalizace starých nevyužívaných, popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti,
  • zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields
  • zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
  • zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
  • vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
  • zmapování a specifikace současného stavu lokalit brownfields v kraji
  • analýza investičního prostředí
  • návrh postupu řešení revitalizace a využití lokalit brownfields na základě principů udržitelného rozvoje
  • vytvoření systému propagace – nabídky brownfields potencionálním investorům
  • vytvoření nástrojů a opatření k podpoře regenerace brownfields.

Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.