Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" byly zpracovány následující publikace, brožury, studijní texty a dokumenty:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Studijní materiály k e-learningovému vzdělávacímu kurzu Řízení a administrace projektů ROP Střední Morava (150 ks)

Prvořadým zájmem Zlínského kraje je zajistit bezproblémovou a úspěšnou realizaci podpořených projektů maximální informovaností potencionálních žadatelů a příjemců finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. E-learningový kurz byl zaměřen na získání znalostí o řízení projektů v rámci Regionálního operačního programu, o realizaci výběrových řízení, monitoringu a kontrole projektu, jeho publicitě, rozpočtu, i udržitelnosti projektu.

E-learningový vzdělávací kurz byl realizován od prosince 2008 jako jedna z aktivit první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013". Kurz byl pro zájemce bezplatný, zájemci se mohli přihlašovat na odkazu http://zlin.elearningove-kurzy.cz do 20. července 2009, kurz byl přístupný do 20. srpna 2009. K dispozici bylo 300 licencí. Pro schválené zájemce o studiu e-learningového kurzu byly připraveny studijní materiály v tištěné podobě v celkovém nákladu 150 ks.

Cílovými skupinami, na které byl kurz zaměřen, byli potenciální žadatelé a příjemci finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava (obce Zlínského kraje nad 500 obyvatel, neziskový sektor a podnikatelé se sídlem ve Zlínském kraji, kteří jsou potenciálními žadateli či příjemci podpory z ROP SM).

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.