Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které se uskutečnily v rámci první etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

Úvodní seminář ke "Startegii využití brownfields ve Zlínském kraji" pro starosty měst a obcí Zlínského kraje (19.1.2009, Krajský úřad Zlínského kraje)

Úvodní seminář ke Strategii využití brownfields na svém území uspořádal Zlínský kraj pro starosty měst a obcí i zástupce soukromých firem dne 19. ledna 2009. Sešlo se na něm více než 60 účastníků. Cílem kraje je utvořit ucelenou databázi brownfields neboli nevyužívaných areálů, které mají rozlohu přesahující 2 hektary a které dříve sloužily především zemědělské výrobě, některým typům průmyslových výrob, nebo byly vojenskými areály.

Brownfields-úvodní seminář_1 (19.1.2009 Brownfields - úvodní seminář_2 (19.1.2009

Brownfields - úvodní seminář_3 (19.1.2009 Brownfields - úvodní seminář_4 (19.1.2009

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.