Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které se uskutečnily v rámci první etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu I. etapa: Fotogalerie

Závěrečný seminář ke "Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji" pro starosty měst a obcí ZK a vlastníky lokalit brownfields (15. 7. 2009, Zlín)

Dne 15. července 2009 uspořádal Zlínský kraj na svém území odborný seminář ke Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji pro zástupce starosty měst a obcí a vlastníky nevyužívaných lokalit i zástupce soukromých firem za účasti statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje. Na semináři se sešlo více než 60 účastníků. Účelem semináře bylo prezentovat výstupy zpracované Strategie, akční plán, nástroje pro aplikaci a záměry kraje, které spočívají v obnově starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti, v zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields, ve zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields či ve vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech.

Brownfields - závěrečný seminář_1 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_2 (15.7.2009

Brownfields - závěrečný seminář_3 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_4 (15.7.2009

Brownfields - závěrečný seminář_5 (15.7.2009 Brownfields - závěrečný seminář_6 (15.7.2009

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.